Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. (1M 22:18) jako dowód, że Jezus jako nasienie Abrahama błogosławi narody

perek_jg.jpg

Pierwsza księga Mojżesza werset 22:18 - I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.
O tym wersecie chrześcijanie twierdzą, że obietnica dana Abrahamowi, o błogosławieniu wszystkich narodów przez jego nasienie, nie dotyczy się wszystkich potomków Abrahama, ale tylko i wyłącznie Jezusa jako najważniejszego potomka tego praojca, i że ta obietnica nigdy nie została wypełniona przez inną osobę.

Zaprzeczenie: To jest znowu oczywiste nieporozumienie, chrześcijanie starają się podtrzymać swoją religię za pomocą części proroctwa, wyrwanego z kontekstu, bez głębszego analizowania świętego tekstu i bez badania kontekstu.

Jeśli spojrzymy na werset, który poprzedza powyższe wspomniany werset, to nie możemy twierdzić, że Boska Wielkoduszność powinna dotyczać się tylko jednej osoby, ponieważ werset ten jednoznacznie mówi - Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich.

 

Błogosławieństwo odnosi się do wszystkich potomków, których będzie jak gwiazd na niebie lub jak piasku na brzegu morza.

Inne narody na ziemi będą błogosławione przez wszystko nasienie Abrahama, to jest przez lud Izraela.
Mojżesz potwierdza, że to ludu Izraela, jak jest napisane w Piątej księdze Mojżesza w wersecie 1:10 - Wieczny, wasz Bóg, rozmnożył was, i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie.

Podobnie informuje Wszechmogący Jakowa w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 26:4 - Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje.

A w wersecie 28:14 mówi Wieczny do Jakowa - Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

Boża obietnica była podana do Abrahama również w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 12:3 - I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

A w wersecie 18:18 - Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

 

Patriarchowie stali się błogosławieństwem dla wszystkich narodów świata przez swoje odważne wyznawanie istnienia, jedności i wszechmocy Boga, i przez głoszenie Jego Imienia podczas wszystkich ich podróż.

Patriarchowie byli wywyższoni nad wszystkie inne osoby dzięki ich umiejętności komunikowania się z Boża Istota, która nagrodzila ich prawdziwym błogosławieństwiem i duchowym szczęściem.


Ta sama nagroda była przyznana ich potomkom, którzy szli drogą swojich przodków i naśladowali ich cnotliwe czyny.

Najlepiej informuje nas o tym Pismo Święte w Pierwszej księdze Mojżesza w wersecie 18:19 - Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Wiecznego, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Wieczny mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.

Lub też w księdze Izajasza w wersecie 51:2 - Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem.

Powszechnie wiadomo, że duchowe błogosławieństwa było kierowane do narodów tylko przez wiarę Ludu Izraela.


Potwierdzają to następujące wersety.
 
W Czwartej księdze Mojżesza w wersecie 10:32 napisane - Jeżeli pójdziesz z nami, to my ci się odwzajemnimy dobrami, jakich nam Wieczny udzieli.
 
A w księdze Izajasza w wersecie 14:1 jest napisane - Gdyż Wieczny zlituje się nad Jakowem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakowa.
A w wersetach 56:6 i 7 jest napisane - Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Wiecznego, aby mu służyć i aby miłować imię Wiecznego, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów.

A następnie w wersecie 60:3 - I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

A w księdze Zachariasza w wersecie 2:15 - W owym dniu przyłączy się do Wiecznego wiele narodów i będą moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Wieczny Zastępów posłał mnie do ciebie.

A następnie w wersecie 8:23 napisane - Tak mówi Wieczny Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

A także
w Psalmie 67 w wersetach 2 i 3 - Niech nam Bóg miłościw będzie I niech nam błogosławi, Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela, aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje.
 
Podobne wersety będą obszernie dyskutowane w innym miejscu tej pracy.