Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krótkie streszczenie przedmowy

 

Mój religijny zapał był wzburzany po stwierdzeniu, że Imię Najwyższej Istoty było znieważone i że nasze Święte Prawo było pogwałcene przez ludzi, którzy uważają się za obrońców wiary i świadków Wielkiej Prawdy, która robi prostego człowieka mądrym, zasmucone serca radosnymi i mdłe oczy jasnymi.

Ja ze smutkiem odkryłem, że ciekawe i niestrudzone badanie religii, które nagradza jego zagorzałych wyznawaćów, nie jest przez nas praktykowane tak jak w przeszłości, i jestem przekonany, że nieznajomość i niezrozumienie religii powoduje wzrost oprócz cielesnego obciążenia i obciążenie duchowe.
 
Ciągle rosnąca religijna nienawiść spowodowala, że dzieci mojej wiary są prześladowane we wszystkich częściach świata.
To jest spowodowane nie tylko niskim poziomem żydowskich znajomości w obramowaniu teologicznych dyskusji, ale także mylnymi i bezładnymi poglądami, które chrześcijanie utworzyli o naszej religii.
Z tego powodu jest niezbędne, aby człowiek był zawsze gotow odrzucać wszelkie ataki na swoją wiarę.

Zgodnie z tym faktem, nasi mędrcy deklarowali swoj pogląd w następujących postulatach - Człowiek musi stale studiować swoją wiarę, i być w stanie podać poprawną odpowiedź do swoich przeciwników - to twierdzenie jest przydatne zwłaszcza dlatego, że ataki na naszą wiare są w większości przypadków oparte na błędnej interpretacji Pisma Świętego, którego jesteśmy jedyny prawowitymi spadkobiercami i tłumaczami.

Pod wpływem powyższych wspomnianych rozważan, napisałem tę skromną pracę, które obejmuje kluczowe zagadnienia.
 
Praca ta powinna służyć do wzmocnienia wiary tych, którzy szczerze wierzą w Synajskie Zbawienie, i którzy są wystawiani wielokrotnym atakom na ich wiarę.

Praca to powinna po głębokim odczytaniu dać moim współwyznawcom dostateczną ilość dowodów i argumentów dla oparcia naszej czcigodnej wiary.

W przeszłości, kiedy studiowałem dzieła niektórych chrześcijańskich teologów, miałem częste dyskusji z wykształconymi chrześcijaninami, którym zawsze sprzeciwiałem się umiarkowanie i bez emocji.

Oczywiście musiałem polegać na poprawność swoich poglądów i niezaostrzać debata.
W ten sposób zrobiłem te debaty przyjazne dla siebie, a także do przyjęcia dla moich przeciwników.
Widząc, że nasze Pismo Święte zawiera niezmienną prawdę, objawione nam dla dobrodziejstwa całej ludzkości, wspomniałem w tej pracy biblijne wersety, które dowodzą prawdziwość naszej wiary, a także te biblijne wersety, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się jak niejasne lub wspierające chrześcijaństwo, i które wymagają interpretacji, ale które oczywiście dotyczą tylko naszej wiary.

Silnym argumentem naszej wiary, którego nie należy bagatelizować jest to, że człowiek, który popełnia błędy musi szukać Nieomylnego Boga i wierzyć, że Jedyny (Niepodzielny) Bóg, który panuje nad przeznaczeniem wszystkich, nie potrzebuje pośrednika lub orędownika, który zapewniy odpuszczenie naszych grzechów.