Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Dlaczego Izrael nie ma króla

perek_g.jpg

Kiedyś mi powiedział jeden z członków greckiego kościoła greckiego: Czy wiesz, dlaczego twoi ludzie jeszcze nie mają króla? To jest przeto, że odrzucili wiarę w Jezusa Chrystusa i jego królestwo; to on był królem Izraela. Z tego powodu było zniszczone królestwo Izraela.

Ja odpowiedział mu: Jest wiadomo i od słow proroków wynika, że dla wiele naszych win było zniszczone nasze królestwo w czasie Nabuchodonozora, król ten wziąl Sedekijasza, króla Judy, do niewoli w Babilonii.

To stało się więcej niż 400 lat przed narodzeniem Jezusa.

Stopniowo opanowali nas Babilończyky, Medowie i Grecy.

Długo przed narodzeniem Jezusa opanowali nas Rzymianie.

Dowód można znaleźć w chrześcijańskiej książke Łukasza w wersecie 3:1 -

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei.

I w chrześcijańskiej książke Jana w wersecie 19:15-

 

Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla.


Teraz, kiedy twierdzisz, że Jezus był królem Izraela, byłoby interesujące dla nas wiedzieć, kto uczynił Jezusa królem, kiedy i gdzie panował nad Izraelem?

Wy, członkowie greckiego kościoła, ktorzy  przyjęliście jako pierwszy chrześcijaństwo i waszego Mesjasza, i ciągle wierzycie w Jezusa, przecież było wasze chrześcijańskie królestwo zniszczone i nie macie własnego króla, macie mahometańskiego władce, tureckiego sułtana, który opanowal Ziemie Świętą i rozszerzył swoje rządy również na Grecję.

Wiele innych chrześcijańskich państw mialo w przeszłości własnych królów
 ale w tej chwili są posłuszny Osmańskiemu Imperiu.

Z drugiej strony mahometani nie wierzą w nauke Jezusa, a nawet brutalnie ścigają wyznawców chrześcijańskiej wiary, a przecież imperium Turków prosperuje.