Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Dostatek jest pokaźnym dowodem czyjś dobrej wiary

 

perek_h.jpg

Przy innej okazji powiedział ten sam człowiek, który się ze mną znowu kłócił: Musicie wiedzieć, że jeśli by wy pełnili tego, co Bóg nakazał, aby żylibyście w tym świecie w dostatku. Tak samo jak królowie Izraela, którzy byli dostojni, wiecy i mocni, w poddaństwo było wielu narodów. Ale dlatego, że wy grzeszyli przeciw Bogu, jest wszystko odwrotnie, panowanie wam było usunięte i było dane nam, już nie jesteśmy w waszem poddaństwe, ale wy jeste w naszym poddaństwie. W tym czasie nie macie własnego króla lub księcia i jesteście uległi innym narodóm. Nasz dobrobyt jest najlepszym dowodem prawości naszej wiary, i zaniknięcie waszego państwa jest przekonującym dowodem, że wasze wiara była odrzucona.

 

Ja odpowiedział mu: Twoje argumenty są mylne we wszystkich kierunkach.

W tym świecie żyje wiele kiepskich i złych ludzi, którzy żyją w wielkim dostatku, i przeciwnie widzimy zbożnych ludzi, które są dotknięci wieloma trudnościami i problemami.

Przykładem tego dostatku jest nikczemny i zły Nabuchodonozor lub Aleksander Macedoński, który opanował ogromna część świata, w tym i Ziemie Izraela; nikt nigdy nie widział królów, którzy by prosperowałi więcej niż oni.

Pomimo ich sukcesu nie może być pokazywany jako dowód wyższości chrześcijańskiej wiary nad wiara Izraela, ponieważ jest powszechnie znane, że ci wielcy królowie wielbili bożki i planety.

W dzisiejszych czasach nawet wy chrześcijanie zgadzajacie się, że islamizm nie jest niczym więcej niż fałszywym systemem, który był ustanowen ich prorokem Mahometem.

A przecież w dzisiejszym świecie Mahometanie prosperują, ich wiara się rozwija i ich moc rozprzestrzenia się w dużej części Azji i Afryki .

Czy można powiedzieć, że ich dostatek jest dowodem poprawności ich wiary?

Pismo Święte pokazuje nam przeciwieństwo.

Księga Przysłów werset 3:12 mówi - Kogo bowiem Wieczny miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

Argument, który wywodzi poprawność waszej wiary z waszego dostatku jest bezprzyczynowy, to musi być oczywiste dla każdego człowieka o zdrowym rozsądku.