Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. (Mt 15:11) Jezus krytykował koszerność

perek_tv.jpg

 

Piąta Księga Mojżesza werset 14:3 mówi - Nie będziesz jadł nic obrzydliwego.
Chrześcijanie przeciw temu biblijnemu wersetu stawia werset 15:11 z chrześcijańskiej książky Mateusza -
Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka; ale co wychodzi z ust, to pokala człowieka.
Dlatego, że nie jemy nieczystych zwierząt, chrześcijanie uwazaja nasze postepowanie jako błędne.

Zaprzeczenie:
Ludzie odrzucają z różnych powodów niektóre pokarmy.

Pokarmy mogą być bardzo kosztowne i dlatego niewłaściwe dla biednych osób, lub mogą być złej jakości i dlatego niewłaściwe nawet dla bogatych ludzi
.

 

Jest oczywiste, że chrześcijanie nie mogą twierdzić, że odrzucamy jedzenia z nieczystych zwierząt z powodu wysokiej ceny, lub z powodu naszego zacofania, ponieważ spożywanie nieczystych istot przez Święty lud, to jest przez Izraelitów bezpośrednio zakazuje Pismo Święte.

Więc jeśli chrześcijanie jedzą pokarmy określone jak nieczyste, muszą sami siebie uważać jako przewrotni.
Ten pogląd jest wspierany przez Pismo Święte w Trzeciej księdze Mojżesza w wersecie 11:8 - Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste.

Oznacza to, że to, co jest zakazane dla Izraelitów, którzy są świętym ludem, nie jest zakazane dla inowierców, którzy nie byli wybrani przez Wszechmogącego.
Bo, jak przypomina nam Trzecia księga Mojżesza w wersach 11:44 i 45 - Albowiem Ja, Wieczny, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, Bom Ja Wieczny, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty.

A także w Trzeciej księdze Mojżesza w wersach 20:25 i 26 -
Będziecie więc rozróżniali między zwierzętami czystymi a nieczystymi i między ptactwem nieczystym a czystym. Nie kalajcie siebie samych przez zwierzęta i ptactwo i przez wszystko, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, aby było dla was nieczyste. Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Wieczny, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.

A potem w Piątej księdze Mojżesza w wersetach 14:1-3 -
Jesteście synami Wiecznego, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, gdyż ty jesteś świętym ludem Wiecznego, twego Boga, i ciebie wybrał Wieczny spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem. Nie będziesz jadł nic obrzydliwego.

I na koniec werset 14:21 -
Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Wiecznego, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

 

Wersety te udzielają nam wystarczające dowody o tym, że nieczyste istoty są jako pokarm dla Izraelitów zakazane, ponieważ Izraelici są Świętym ludem, znanym również jako Synowie Wiecznego.

Nieczyste jedzenie zanieczyszcza ciało tego, kto spożywa go, i nieczyste ciało zanieczyszcza duszę.
Zanieczyszczona dusze nie może wejść do Świątyni, to jest przed Boga, i będzie pozbawiona świetej przyszłości.

Twierdzenie
objawienego Prawa, o tym, że nieczyste jedzenie zanieczyszcza ciało tego, kto spożywa go, chrześcijanie odrzucają przez argument, że człowieka niezanieczyszcza to, co wchodzi do ust, ale to, co wychodzi z nich.

Jak może być opinią innowierców, zawarta w ich chrześcijańskim Prawie, w zgodzie z wielu zasadami, które odnoszą się do niektórych zwierząt, a które są tak często wspomniane w Piśmie Świętym?

Na przykład:
 
Nie będziecie też jedli niczego, co się czołga na brzuchu, i niczego, co chodzi na czterech i więcej nogach spośród wszystkich małych zwierząt, które biegają po ziemi, gdyż są obrzydliwością. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi.

 

Wszystko powyższe wspomniane musi kierować ku wniosku, że nieczyste pokarmy zanieczyszczają jak ciało tak i duszę.

Kto ośmieli się twierdzić
, że jest prawne to, co Bóg zakazał, a kto ośmieli się anulować prawa Boże?

Jeśli założyciele chrześcijaństwa uważali za prawne jedzenie nieczystych pokarmów przez innowierców, dlaczego nakazują im w chrześcijańskie książce Dzieje Apostolskie w wersecie 15:
20 - Aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.

 

Musimy pamiętać, że Adam był ukarany za naruszenie nakazu, ktory mu był dany tylko raz.

Jak bardzo większym przestępstwom musi być, jeśli ktoś ośmieli się naruszyć zakaz, który był dany wielokrotnie?
Ponadto, możemy mieć i problemy z twierdzeniem, które zawierają chrześcijańskie książki Mateusza i Marka (Nie to, co wchodzi w usta, pokala człowieka), na przykład wielka ilość odurzającego napoju, który wchodzi do ust, człowieka oczywiście pokala, natomiast z ust człowieka mogą wychodzic słowa Boga żywego, chwala i podziękowania Jego wielkiemu Imieniu, mądre i moralne zasady, szlachetne rozmowy, podczas których są wymiane szlachetne pomysły.

Żadna z tych szlachetnych rozmów nie może zanieczyścić i zbezcześcić człowieka, który uczestniczył w tych szlachetnych rozmowach; ludzie, którzy uczestniczą w tych szlachetnych rozmowach mogą być nawet określani jako święci.

Nasze Pismo Święte daje nam pewność, że w czasie, który przyjdzie nawet innowiercy przestaną jeść krew oraz brudne i obrzydliwe jedzenie.

Jak nas informuje na przykład księga Zachariasza w wersecie 9:7 -
Gdy potem krwawe mięso ich ofiar wyrwę z ich ust.