Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. Izajasz prorokował, że Jezus przekaze nowe Prawo

perek_k.jpg

Werset 2:3 księgi Izajasza - I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Wiecznego, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie Zakon, a słowo Wiecznego z Jeruzalemu - chrześcijanie łączą z wersetem 51: 4 - Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje Prawo stanie się światłem ludów. Z tych wersetów wywodzają, że Izajasz prorokował jakiś rodzaj przyszłej umowy - Prawa Jezusowego.
Chrześcijanie twierdzą, że Prawo Mojżesza było przekazane na Synaju, i że nauczanie Jezusa było wygłoszone na Syjonie
.

Zaprzeczenie:

Poprzedni rozdział obala to twierdzenie, i potwierdza bezsporny fakt, że Prawo Mojżeszowe nie będzie
nigdy anulowane, i że do niego nie będzie dodane żadne dalsze objawienie, z tego powodu nie jest możliwe z powyższych wspomnianych wersetów wywodzić jakeś dalsze objawienie.

Powyższe wspomniane wersety w żadnym przypadku nie prorokują przekazanie jakiegoś nowego prawa przez Wszechmogącego, użyte jest słowo תוֹרָה tora werset informuje nas o tym, że prawowitość i sprawiedliwość wyjdą  z Syjonu, i że prawowitość i sprawiedliwość będzie w czasie swojego przyjścia nauczał i utrwalał  oczekiwany Mesjasz.
 
Dlatego werset wyszczególnia - i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami - mesjasz jest tutaj opisany jako nauczyciel.

Prorok Izajasz w wersecie 2:4 mówi - Wtedy rozsądzać będzie narody.

Podobnie czytamy w wersecie 42:1 - Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

Podobna obietnica zawierają słowa wersetu 51:4 - Ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów.

Pozytywną rolę mesjasza króla prorokuje Izajasz w wersecie 2:4 - I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.

Potwierdza to tezę, że przypadki, które by w innej sytuacji  wywołaly wojenny konflikt, będą rozwiązywane przez króla mesjasza, który będzie rządzić narodami, i który będzie sądzić, kto jest w prawie, a kto nie.

Tak będzie między narodami  rządzić pokój, i nie będą żadnej wojny.

Niszczycielskie bronie już nie będą potrzebne, i dla tego będą przekształcone w rolnicze narzędzia.

I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi, nie będą się więcej przygotować do wojny.

Proroctwo daje nam pewność, że mesjasz będzie uczyć i szerzyć najbardziej humanistyczne prawa świeckie.

Hebrajskie słowo tora jest często używane w sense pouczenie, nauka, nauczanie, wskazówka i wytyczna.

Jak czytamy w wersecie 1:8 księgi Przysłów - Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki תּוֹרַת swojej matki.

A także w wersecie 3: 1 - Synu mój! Mojej nauki תּוֹרָתִי nie zapominaj, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań.

A w wersecie 4:2 - Bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie wskazaniem תּוֹרָתִי moim!

Nawet i nasi przeciwnicy muszą przyznać, że słowo tora w księdze Przysłów oznacza świeckie rozkazy, z powyższe wspomnianych wersetów możne jednoznacznie wywodzić, że wersety z księgi Izajasza nie potwierdzają istnienie jakiegoś nowego zestawu praw, który by nawiązywaly do Prawa Mojżeszowego.